ΠΜΣ Χρημ&Eπενδ – μερικής φοίτησης, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 20-04-2019

15-04-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 15.4.2019

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι αίθουσες των μαθημάτων για το Σάββατο 20.4.2019 είναι οι ακόλουθες :

 

Σάββατο 20.4.2019
9:00-12:00
ΑΙΘ 201
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Σάββατο 20.4.2019
12:00-15:00
ΑΙΘ 201
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ