ΠΜΣ Χρημ&Τραπ Διοικ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ”

15-04-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 15.4.2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»,  ότι η αναπλήρωση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20.4.2019 και ώρα 12.00-15.00 στο εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ