ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, Αναπλήρωση Μαθήματος “Συγχωνεύσεις και Εξαγορές”

30-05-19 web.xrh 0 comment

   Πειραιάς 30.5.2019

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι την Πέμπτη 27.6.2019 και ώρα 18:00 – 21:00, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος « Συγχωνεύσεις και Εξαγορές» στην αίθουσα ΓΛ 403.