Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Νέου Κύκλου Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων έως 25 Ιουνίου

14-06-19 web.xrh 0 comment

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Νέου Κύκλου Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων έως 25 Ιουνίου 2019

ΠΜΣ στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

Υποβολή Αίτησης