Προπτ, Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος, Ανακοίνωση

14-06-19 eperan 0 comment

 

 

Τα κάτωθι μητρώα που δικαιούνται προφορικής εξέτασης, θα εξεταστούν στο γραφείο του διδάσκοντος, με το πέρας της γραπτής εξέτασης:

  • Χ17003
  • Χ17040
  • Χ17041
  • Χ17129
  • Χ17191