ΠΜΣ Χρημ&Επενδ, Πρόγραμμα Επανεξετάσεων Μαθημάτων Β Εξαμήνου

15-07-19 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα Επανεξετάσεων Μαθημάτων Β Εξαμήνου για το ΠΜΣ στη “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ” με ειδίκευση “ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ”.