Προπτ, Στατιστική ΙΙ, αλλαγή αιθουσών εξέτασης

29-08-19 web.xrh 0 comment

Η εξέταση του μαθήματος Στατιστική ΙΙ για τις 12 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί στις αίθουσες 201 και 202 αντί των προγραμματισμένων 106 107 και 108.