ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Academic Supporter CFA Greece

04-09-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς, 4/9/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τον Ιούνιο 2019 υπογράφτηκε συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας και υποστήριξης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece).

Με βάση τη συμφωνία, επικυρώνεται η επίσημη συνεργασία και η αμοιβαία υποστήριξη του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ελληνική Ένωση CFA.

Η υποστήριξη αυτή, η οποία στα αγγλικά θα αποδίδεται με τον όρο “Αcademic supporter”, έχει ως στόχο την προώθηση των δράσεων του ενός φορέα από τον άλλο, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών των δύο φορέων σε αυτές καθώς την αμοιβαία ανάπτυξη επωφελών δράσεων.

Περιλαμβάνει δράσεις όπως την  αμοιβαία υποστήριξη σε ακαδημαϊκά θέματα και ερευνητικές δραστηριότητες, τη διοργάνωση από κοινού δράσεων πχ εκπαιδευτικές ημερίδες, συνέδρια, κοινωνικές εκδηλώσεις για τα μέλη των δύο φορέων, τη διενέργεια παρουσιάσεων του προγράμματος CFA στους φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και την ενθάρρυνση των φοιτητών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής να εξετάσουν τα οφέλη του CFA Charter και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία απόκτησής του.

Η συμφωνία με την Ελληνική Ένωση CFA έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα με την ένταξη του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (με Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική (πρόγραμμα πλήρους φοίτησης), και με κατεύθυνση Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις (πρόγραμμα μερικής φοίτησης)) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής στα Τραπεζικής Διοικητικής στα πιστοποιημένα προγράμματα που συμμετέχουν στο CFA Institute University Affiliation Program.

Με τον τρόπο αυτό, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς γίνεται το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα του οποίου τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα εντάσσονται στο CFA Institute University Affiliation Program ενώ ταυτόχρονα αποτελεί Academic supporter της εθνικής Ελληνικής Ένωσης CFA.