Μεταπτυχιακό Xρημ&Επενδ, Πρόγραμμα μαθημάτων α’ εξ 2019-20

16-09-19 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του μεταπτυχιακού Προγράμματος «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στις “Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις” ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.