Ανοικτές Διαλέξεις στο πλαίσιο του Διδακτορικού Προγράμματος

19-09-19 web.xrh 0 comment

Το ανοικτό σεμινάριο θα αποτελεί ένα forum το οποίο αποσκοπεί να φιλοξενήσει:

  • Διαλέξεις από πανεπιστημιακούς δασκάλους, οι οποίοι μετά από πρόσκληση θα φιλοξενούνται για μία ως δύο διαλέξεις. Σκοπός είναι να παρουσιάσουν μια επισκόπηση ενός ερευνητικού πεδίου της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, αλλά και εργαλεία της εφαρμοσμένης μαθηματικής επί των παραπάνω. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν  διαφορετικά πεδία έρευνας αλλά και να αναπτύξουν τα αναλυτικά τους εργαλεία
  • Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών των διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών του οικείου τμήματος, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων έναντι του τμήματος.  Δύναται να φιλοξενούμε  διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές συναφών τμημάτων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επικοινωνίας ιδεών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
  • Παρουσιάσεις στελεχών της αγοράς με σκοπό να παρουσιάσουν τις τρέχουσες εξελίξεις, προκλήσεις αλλά και το ρυθμιστικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα στελέχη αλλά κυρίως να λάβουν γόνιμες ιδέες για ακαδημαϊκή έρευνα.

Σε ποιους απευθύνεται: Το ανοικτό σεμινάριο απευθύνεται στους διδακτορικούς φοιτητές του οικείου τμήματος. Επίσης, είναι ανοιχτό για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των ΠΜΣ.

 

Για το χειμερινό εξάμηνο, η σειρά των διαλέξεων είναι η εξής:

Ημερομηνία Όνομα Θέση Τίτλος
18 Οκτωβρίου Χρήστος Τσούμας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Empirical Research Design with Panel Data
25 Οκτωβρίου Χρήστος Τσούμας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Empirical Research Design with Panel Data
1 Νοεμβρίου Αντώνης Βλυσίδης Τράπεζα της Ελλάδος Θα Ανακοινωθεί
7 Νοεμβρίου Κώστας Κωστής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο Πλούτος της Ελλάδας. Η ελληνική οικονομία στην προοπτική του 20ου και 21ου αιώνα
8 Νοεμβρίου Βένη Αρακελιάν Τράπεζα Πειραιώς & Πάντειο Πανεπιστήμιο Machine Learning in Finance
22 Νοεμβρίου Νίκος Θεοχαράκης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Θα Ανακοινωθεί
29 Νοεμβρίου Κλαίρη Οικονομίδου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Θα Ανακοινωθεί
6 Δεκεμβρίου Θα Ανακοινωθεί
13 Δεκεμβρίου WORKSHOP PHD
20 Δεκεμβρίου Βολιώτης Δημήτρης Πανεπιστήμιο Πειραιώς An introduction to Strategic Foundations of Market Games