Προπτ, Ανακοίνωση για Επιτυχόντες 2019-2020 χωρίς ΑΜΚΑ

24-09-19 web.xrh 0 comment

Για τους Επιτυχόντες χωρίς ΑΜΚΑ του Προπτυχιακού, παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση: