Μεταπτ, Αλλαγή Ωρών Διάλεξης Προπαρασκευαστικού

27-09-19 web.xrh 0 comment

Η διάλεξη του προπαρασκευαστικού μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι και Στατιστική» του Σαββάτου 28/9/2019 θα γίνει 13:00 – 16:00 (αντί 12:00 – 16:00) και η διάλεξη της Τρίτης 1/10/2019 θα γίνει στις 18:00 – 22:00 (αντί 18:00 – 21:00).