ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Δοικ, Αλλαγή ώρα διάλεξης μαθήματος επιλογής “Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής”, Τετάρτη 2.10.2019

01-10-19 web.xrh 0 comment

Μόνο για αύριο Τετάρτη 2.10.2019, η διάλεξη του μαθήματος επιλογής «Ειδικά Θέματα  Χρηματοοικονομικής» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2.10.2019 και ώρα 17.00-20.00 στο εργαστήριο Η/Υ, γραφείο 325.