Μηνιαία Webinars της Bloomberg

07-10-19 web.xrh 0 comment

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν online σεμινάρια (webinars) από την Bloomberg στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες (timezone: GMT):

Commodities & Econ: http://tinyurl.com/ydb43nyo 30th October 12pm-1pm 27th November 12pm-1pm

 

Equity: http://tinyurl.com/y7fmcuur

29th October 12pm-1pm

26th November 12pm-1pm

 

Fixed Income: http://tinyurl.com/yakz7vyo 30th October 1pm-2pm 27th November 1pm-2pm

 

FX: http://tinyurl.com/y9aus6cg

29th October 1pm-2pm

26th November 1pm-2pm

 

PORT: http://tinyurl.com/ydx9m9sz

31st October 12pm-1pm

28th November 12pm-1pm

 

Islamic Finance

31st October 1pm-2pm

28th November 1pm-2pm

https://bloomberg.recsolu.com/external/events/gsHOZlKT-I069Bg202YjRA

 

Bloomberg Query Language (BQL), new API

31st October 12pm-1pm

https://bloomberg.recsolu.com/external/events/gV9SorU_VCN2RmtFeDW5Uw

 

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν εγγραφή και θα τους σταλεί e-mail την επόμενη μέρα με τις οδηγίες παρακολούθησης.