Προπτ, Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

14-10-19 eperan 0 comment

14/10/2019

 

 

Το σημερινό μάθημα θα πραγματοποιηθεί 4:15-6:00μμ στην αίθουσα 102.