Προπτ, Ακύρωση Μαθήματος Χρηματοδότηση Διεθνών Επιχειρήσεων

17-10-19 eperan 0 comment

17/10/2019

Μετά από απόφαση Συνέλευσης, το μάθημα Χρηματοδότηση Διεθνων Επιχειρήσεων δεν θα προσφερθεί.

Ως εκ τούτου, όσοι φοιτητές έχουν προβεί σε δήλωσή του θα πρέπει να τροποποιήσουν τη δήλωση και να πάρουν άλλο μάθημα στη θέση του.