Προπτ, Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

21-10-19 eperan 0 comment

21/10/2019

 

Η διδασκαλία του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων” θα πραγματοποιείται ως εξής:

  • Τρίτη 16.15-18.00, αίθ 104 (αντί της αίθ 106)
  • Παρασκευή 16.15-18.00, αίθ 103 (ως έχει)