Προπτ, Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

21-10-19 eperan 0 comment

21/10/2019

Το σημερινό μάθημα θα πραγματοποιηθεί 4:15-6:00μμ στην αίθουσα 102.