ΠΜΣ Χρημ & Επενδύσεις, Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος “Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία”

29-10-19 web.xrh 0 comment

Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 2.11.2019 η διδασκαλία του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» θα πραγματοποιείται 12.00-15.00 στην αίθουσα 339.