ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Παρουσίαση BLOOMBERG – THOMSON-REUTERS

29-10-19 web.xrh 0 comment

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση του σεμιναρίου στις βάσεις δεδομένων και των οικονομετρικών προγραμμάτων του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί εν τέλει το Σάββατο 2/11/2019 και ώρα 12.00-14.00 στο εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο.