ΠΜΣ Νομικών, Αναπλήρωση μαθήματος Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης

29-10-19 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

 

          Πειραιάς 29.10.2019

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι την Παρασκευή 20.12.2019 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 107 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης».

 

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ