ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, Αναπλήρωση μαθήματος “Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι”, λόγω καταλήψεως

01-11-19 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

 

          Πειραιάς 1.11.2019

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Πέμπτη 23.1.2020 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση της διάλεξης του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι».

Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

 

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ