ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, Αναπλήρωση μαθήματος “Θεωρία Χαρτοφυλακίου”, λόγω καταλήψεως

01-11-19 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

 

          Πειραιάς 1.11.2019

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Τρίτη 5.11.2019 και ώρα 15.00-18.00 στο εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση της διάλεξης του μαθήματος «Θεωρία Χαρτοφυλακίου».

 

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ