ΠΜΣ Χρημ&Τραπ Διοικ, Αμοιβαία αλλαγή μαθήματων Δευτέρα 18.11.2019 & Πέμπτη 21.11.2019

01-11-19 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΙΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

 

            Πειραιάς 1.11.2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Δευτέρα 18.11.2019 και ώρα 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι» και την Πέμπτη 21.11.2019 και ώρα 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα  «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία».

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ