«ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

04-11-19 web.xrh 0 comment

«ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Εργαστήριο Ενέργειας και Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης του τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά διοργανώνει στις 25-29 Νοεμβρίου 2019 στην Πινακοθήκη του Πειραιά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που αφορά στο δίκαιο και την πολιτική της ενέργειας. Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών πτυχών του δικαίου και της πολιτικής της ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα εξεταστεί το κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, οι τρέχουσες εξελίξεις και η νέα δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους», καθώς και οι βασικές θέσεις των αποφάσεων των εποπτικών αρχών και της νομολογίας των δικαστηρίων.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1)            Εισαγωγή στο δίκαιο και την πολιτική της ενέργειας: από το πρώτο στάδιο απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας έως τη νέα δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους».

2)            Ηλεκτρική Ενέργεια

 • Πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού και ηλεκτρικές διασυνδέσεις
 • Το υπό αναμόρφωση ρυθμιστικό μοντέλο λειτουργίας της χονδρικής αγοράς σύμφωνα με το μοντέλο-στόχος (target model) και το Χρηματιστήριο Ενέργειας
 • Λιανική αγορά, αλλαγή προμηθευτή και ενδυνάμωση του καταναλωτή

3)            Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 • Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος προώθησης των ΑΠΕ και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες
 • Ρυθμιστική και περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ΑΠΕ
 • Συμβατικό πλαίσιο και χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ

4)            Φυσικό Αέριο:

 • Έρευνα, εξόρυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων
 • Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία υποδομών (αγωγών και εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου) και ενεργειακή ασφάλεια
 • Η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου

5)            Ειδικά ενεργειακά θέματα:

 • Ενεργειακές κοινότητες και αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα
 • Ψηφιακή μεταρρύθμιση, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Ζητήματα δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές ενέργειας.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε στελέχη του τομέα της ενέργειας (ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς) , σε νομικούς, δικηγόρους, σε επαγγελματίες, επιστήμονες, τελειόφοιτους και αποφοίτους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. που είτε ήδη απασχολούνται στις σχετικές αγορές είτε επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο και επιθυμούν να αποκτήσουν εστιασμένα γνώση των διαφόρων πτυχών  του δικαίου και της πολιτικής της ενέργειας.

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Παιδακάκης – Επικεφαλής μονάδας Ευρωπαικών και Διεθνών Σχέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας.

 

Διδακτικές ώρες: 15 ώρες.

 

25/11/2019: 5:00 μ.μ.-8:00 μ.μ.

26/11/2019: 5:00 μ.μ.-8:00 μ.μ.

27/11/2019: 5:00 μ.μ.-8:00 μ.μ.

28/11/2019 :5:00 μ.μ.-8:00 μ.μ.

29/11/2019 :5:00 μ.μ.-8:00 μ.μ.

 

Χορηγείται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ

 

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/1NCJroWA8CFTSQBj7