ΠΜΣ Executive, Πρόγραμμα παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών, Πέμπτη 21.11.2019

11-11-19 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών για την Πέμπτη 21.11.2019.