Προπτ, Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς , αλλαγή αίθουσας

11-11-19 eperan 0 comment

Στο εξής, το μάθημα επιλογής “Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς“, θα διδάσκεται ως εξής:

  • Δευτέρα, 16.15-18.00, αίθ 102 (αντί για την αίθ. Β002 – Ισόγ. ΝΚ)
  • Τετάρτη, 14.15-16.00, αίθ 340