ΠΜΣ Χρημ & Επενδύσεις, Αναπλήρωση μαθήματος επιλογής Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

26-11-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 26.11.2019

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» ότι την Πέμπτη 5.12.2019 και ώρα 18.00-21.00  στo εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος επιλογής «Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» αντί για την Πέμπτη 28.11.2019.

 

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ