Προπτ, Ακύρωση μαθήματος επιλογής ΕΘΔΠΧΑ Τετάρτης 27/11/2019

26-11-19 eperan 0 comment

26/11/2019

Η αυριανή διάλεξη του μαθήματος επιλογής «Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» δεν θα πραγματοποιηθεί.