ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Αλλαγή αίθουσας Σάββατο 14.12.2019

06-12-19 web.xrh 0 comment

Σας ενημερώνουμε ότι το προγραμματισμένο μάθημα «Θεωρία Χαρτοφυλακίου» το Σάββατο 14.12.2019 θα πραγματοποιηθεί 9.00-12.00 στο εργαστήριο Η/Υ αντί για την 103.