Προπτ, Ανακοίνωση για ΜΑΚΡΟ ΙΙ

16-12-19 eperan 0 comment

 

16/12/2019

 

Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει το μάθημα Μακροοικονομική ΙΙ, παρακαλούνται να παραδώσουν οι ίδιοι τις εργασίες τους την Τετάρτη 14/1/2020 και ώρα 10:00 – 13:00.

Καμμία άλλη μέρα ή ώρα δεν θα γίνει αποδεκτή η εργασία.