ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

08-01-20 eperan 0 comment

Πειραιάς 8.1.2020

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Προς

  • Προπτυχιακούς Φοιτητές
  • Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες

του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 

Θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων περί εκπροσώπησης των προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής»

 

Σας γνωστοποιούμε το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-17) και τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων 3255/τ.Β΄/15-9-17 και 3969/τ.Β΄/13-11-17, σχετικά με το ανωτέρω θέμα και θα σας παρακαλούσαμε να προχωρήσετε στην ανάδειξη των εκπροσώπων σας.

Για την εύρυθμη λειτουργία της όλης διαδικασίας σας πληροφορούμε τα παρακάτω: Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων είναι σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος ήτοι 2.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος.

Από το Γραφείο Προέδρου

 

Αναλυτικά οι νόμοι:

1. ΦΕΚ 3969-13.11.2017

2. ΦΕΚ 3255-15.9.2017

3. Νόμος 4485 του 2017

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι