Προπτ, εξεταστική, ΧΑΛΚ, αλλαγή ώρας εξέτασης

14-01-20 eperan 0 comment

14/1/2020

Στην εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020, στο μάθημα που εξετάζεται 07/02/2020: “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων“, στις αίθουσες: 201, 202, 203 και 204,  η σωστή ώρα εξέτασης είναι 15:45-17:45, αντί του προγραμματισμένου 15:30-17:30.