Προπτ, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής, ανακοίνωση

03-03-20 eperan 0 comment

3/3/2020

Το μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου “Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής” θα έχει ώρες διδασκαλίας:

  • Πέμπτη 16:15-18:00 (αντί 14:15-16:00), γραφείο Καθηγητή και
  • Παρασκευή 16:15-18:00 (αντί 14:15-16:00), γραφείο Καθηγητή