ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, Έναρξη μαθήματος Τραπεζική Διοικητική

04-03-20 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

            Πειραιάς 4.3.2020

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι η έναρξη του μαθήματος «Τραπεζική Διοικητική» θα γίνει την Πέμπτη 5.3.2020 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 202 και δεν θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση το Σάββατο 16.5.2020 και ώρα 13.00-16.00

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ