ΠΜΣ Νομικών, Έναρξη μαθήματος επιλογής Ελεγκτική

04-03-20 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

            Πειραιάς 4.3.2020

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος  και Κεφαλαίου» ότι η έναρξη του μαθήματος επιλογής «Ελεγκτική» θα γίνει το Σάββατο 7.3.2020 και ώρα 9.00-12.00 στην αίθουσα 002 και δεν θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση την Πέμπτη 9.4.2020.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ