Προπτ, Θεωρία Παιγνίων, αναβολή σημερινού μαθήματος

04-03-20 eperan 0 comment

Το σημερινό μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου “Θεωρία Παιγνίων” αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.