Προπτ, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ακύρωση και αναπλήρωση μαθήματος

05-03-20 eperan 0 comment

5/3/2020

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος 2ου εξαμήνου Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Παρασκευή 6/3/2020, 14.15-16.00, αίθουσα 104.