Προπτ, Παράταση Υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων

09-03-20 eperan 0 comment

Παρατείνεται το διάστημα για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) από 9 Μαρτίου 2020 έως και 15 Μαρτίου 2020.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡ 2019-2020 in