Προπτ, Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου, οδηγίες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

18-03-20 eperan 0 comment

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του μαθήματος επιλογής “Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου”, να πραγματοποιήσουν άμεσα την εγγραφή τους στο e-class του μαθήματος, ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τις οδηγίες για τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα.