ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

03-04-20 eperan 0 comment

3/4/2020

Για επίλυση αποριών, και επειδή οι καθηγητές δεν μπορούν να παρευρίσκονται συγκεκριμένες ώρες στο γραφείο τους, οι φοιτητές εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν το email των καθηγητών, οι οποίοι κατανοούν τις δυσκολίες της σημερινής κατάστασης και βρίσκονται στη διάθεσή τους.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής θεωρεί απαραίτητο να επικοινωνήσει προφορικά με τον καθηγητή, τότε πάλι μέσω e-mail μπορούν να κανονίσουν ένα ραντεβού μέσω πλατφόρμας επικοινωνίας.