Αίτηση χορήγησης υποτροφίας CFA, ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Παράταση έως Παρασκευή 9/10/2020)

07-09-20 eperan 0 comment

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

7/9/2020

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (και για τις δύο κατευθύνσεις πλήρους και μερικής φοίτησης) του Τμήματός μας ανήκουν στα πιστοποιημένα προγράμματα που συμμετέχουν στο CFA Institute University Affiliation Program.

Το CFA Program προωθεί την ανάδειξη δεξιοτήτων, προτύπων αριστείας και ακεραιότητας για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτικούς συμβούλους και γενικότερα επαγγελματίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο CFA Institute University Affiliation Program, το Τμήμα μπορεί να χορηγεί έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές για μειωμένη καταβολή εξέταστρων στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του CFA Program κάθε χρόνο.

Οι υποτροφίες αυτές

  • μειώνουν το κόστος εγγραφής στις εξετάσεις CFA Level 1 στα USD 350, συνολικά, συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης στο eBook curriculum,
  • αντί για το κανονικό κόστος των USD 450 (enrollment fee) συν USD 700-1000 (registration fee, το οποίο εξαρτάται από τη χρονική στιγμή της εγγραφής, και κυμαίνεται μεταξύ των ποσών αυτών, https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam/fees).

Από το έτος 2021, οι εξετάσεις CFA Level I  (και μόνο για το πρώτο επίπεδο) θα πραγματοποιούνται 4 φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο (https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam). Με βάση τις ημερομηνίες χορήγησης των υποτροφιών από το Τμήμα μέσα στο φθινόπωρο 2020, αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για τις εξεταστικές περιόδους  Μαΐου  2021 ή Αυγούστου 2021 ή Νοεμβρίου 2021 ή Φεβρουαρίου 2022.

Η πιστοποίηση CFA αποτελεί την ανώτατη επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Οι εξετάσεις για την επαγγελματική πιστοποίηση πραγματοποιούνται στα αγγλικά πάνω σε κοινά θέματα σε όλο τον κόσμο.

Λιγότεροι από ένας στους πέντε φοιτητές που ξεκινούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα το ολοκληρώνουν επιτυχημένα και τους απονέμεται το CFA charter, το οποίο αποτελεί τον “χρυσό κανόνα” για τους επαγγελματίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και υπηρεσιών.

Με τη συμμετοχή του ΠΠΣ και του ΠΜΣ στο CFA Institute University Affiliation Program υπάρχει μέσα  από τη  χορήγηση  σχετικών  υποτροφιών η δυνατότητα να βοηθηθούν επιμελείς πρόσφατοι απόφοιτοι των προγραμμάτων ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις απόκτησης της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA εφόσον το επιθυμούν και δύνανται να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας, χωρίς την ανάγκη να επιβαρυνθούν με το κανονικά ιδιαίτερα υψηλό κόστος εξέτασης που απαιτείται να καταβάλουν οι υποψήφιοι.

Οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν μόνο την εξέταση Level 1 και όχι τα επόμενα στάδια των εξετάσεων. Ενδεχόμενη ανάγκη για επανάληψη της εξέτασης Level 1, όπως και οι εξετάσεις για τα επόμενα δύο Levels δεν καλύπτονται από τις εν λόγω υποτροφίες.

Όποιος ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση στο CFA παρακαλούμε πολύ να μας δηλώσει την πρόθεσή του συνοδευομένη από μια σύντομη έκθεση περίπου 400 λέξεων όπου θα εξηγείτε τους λόγους εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την Παρασκευή 9/10/2020 στις 12 το μεσημέρι, στο https://forms.gle/WsNgXkGJgzpLGBLn8.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των υποτροφιών:
1. οι αιτούντες δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και
2. η συμμετοχή τους στο σεμινάριο επενδυτικής ηθικής (ethics seminar) που είχε διοργανωθεί από το Τμήμα:
– 27.2.2020 για τους μεταπτυχιακούς και
– 30.4.2020 για τους προπτυχιακούς

 

Υποτροφίες CFA 2020