Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021)

24-09-20 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε στη σελίδα της Σίτισης (https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html) την ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις από 24 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020.

Click to access %CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_2020-2021-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%A9%CE%A3_2020-10-07.pdf