ΠΜΣ Χρημ & Επενδύσεις, Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου

25-09-20 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου 2020-21 του ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής με ειδίκευση Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις.