ΠΜΣ Χρημ & Επενδύσεις, Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γ εξαμήνου

25-09-20 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γ εξαμήνου 2020-21 του ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής με ειδίκευση Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις.