Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών – Αιτήσεις 7 έως 15 Οκτωβρίου 2020 – (Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021)

29-09-20 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε στη σελίδα της Σίτισης (https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html) την ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις από 7 έως 15 Οκτωβρίου 2020.

Ανακοίνωση