Προπτυχιακό, Κωδικοί Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

08-10-20 eperan 0 comment

1ο εξάμηνο

Ειδικά για τους φοιτητές/φοιτήτριες του 1ου εξαμήνου, δίνουμε τα Links των διαλέξεων του 1ου εξαμήνου. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα μπορείτε να πατάτε απευθείας στα links.

Όταν πάρετε τους κωδικούς σας από τη γραμματεία, μπαίνετε στο uregister.unipi.gr και δημιουργείτε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Θα μπορέσετε να εγγραφείτε στα  πρόσθετα συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση:

  • Για τα μαθήματα:
    Ηλεκτρονική πλατφόρμαΔΗΛΟΣ365 (https://delosgrnet.gr). Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα αυτή αποκτάτε πρόσβαση στο λογισμικό Office365 και την εφαρμογή Microsoft Teams (η οποία είναι η κεντρική πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά μαθήματα). Για την εγγραφή σας αρκεί η επίσκεψη στη σελίδα και η είσοδός σας με τον ιδρυματικό λογαριασμό που μόλις δημιουργήσατε. Η δημιουργία του λογαριασμού σας στο Office 365 και το Microsoft Teams γίνεται απευθείας σε διαδικτυακές υποδομές της εταιρείας Microsoft και ενδεχομένως να απαιτήσει χρόνο έως και μίας ημέρας για την πλήρη ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών.
    Οδηγίες Εγκατάστασης MS Teams

 

  • Για το υλικό των μαθημάτων και τις εξετάσεις: 
    Εγγραφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης διδασκαλίας
    eclass.unipi.grστην οποία μπορείτε να εγγραφείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από την επιλογή «Εγγραφή->Φοιτητή->Είσοδος με Ιδρυματικό Λογαριασμό». Για πληροφορίες και υποστήριξη στην πλατφόρμα επικοινωνείτε με το email eclass@unipi.gr ή το email helpdesk@unipi.gr

Για τις εφαρμογές Microsoft Teams και eclass υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στη σελίδα https://www.unipi.gr/teleteaching.

Γενικές Οδηγίες θα βρείτε στο https://bankfin.unipi.gr/2020/10/08/odigies-gia-neoeiserchomenoys-foitites/ 

Μαθήματα κωδικοί MS TEAMS
Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

πατήστε πάνω στο link την προγραμματισμένη ώρα του μαθήματος
– Δευτέρα 10:15-12:00 link

– Τετάρτη 10:15-12:00 link

όταν δημιουργήσετε ιδρυματικό λογαριασμό θα μπορείτε να μπαίνετε με κωδικό αναζήτησης μαθήματος:
m7oxrak
Μαθηματικά Ι

πατήστε πάνω στο link την προγραμματισμένη ώρα του μαθήματος
– Δευτέρα 12:15-14:00 (link)
– Παρασκευή 12:15-14:00 (link)  

όταν δημιουργήσετε ιδρυματικό λογαριασμό θα μπορείτε να μπαίνετε με κωδικό αναζήτησης μαθήματος:
m7oxrak
Μικροοικονομική Ι

πατήστε πάνω στο link την προγραμματισμένη ώρα του μαθήματος
Πέμπτη 08:15-10:00 ( link )
Παρασκευή 10:15-12:00 ( link )

όταν δημιουργήσετε ιδρυματικό λογαριασμό θα μπορείτε να μπαίνετε με κωδικό αναζήτησης μαθήματος:
m7oxrak
Στατιστική Ι

πατήστε πάνω στο link την προγραμματισμένη ώρα του μαθήματος
Δευτέρα 08:15-10:00 ( link )

– Παρασκευή 14:15-16:00 ( link )

όταν δημιουργήσετε ιδρυματικό λογαριασμό θα μπορείτε να μπαίνετε με κωδικό αναζήτησης μαθήματος:
m7oxrak

3ο εξάμηνο

Εμπορικό Δίκαιο v74l8rq
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων fk7q82z
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
εωρία: 4 ώρες την εβδομάδα )
43s83k3
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
(εργαστήριο:
2 ώρες την εβδομάδα για κάθε ομάδα φοιτητών)
 

mg8rw37
1η ομάδα
Δευτ 10:15-12:00 τα επίθετα
από Α έως και ΚΟ
2η ομάδα Πέμπτη 14:15-16:00 τα επίθετα
από ΚΡ έως και ΠΑ
3η ομάδα Πέμπτη 16:15-18:00 τα επίθετα από
ΠΕ έως και Ω

Χρηματοοικονομική Διοικητική 7tka63z

5ο εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική dqunxe1
Παράγωγα Αξιόγραφα dfl9ui9
επιλογές

7ο εξάμηνο

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές riv5vu3
Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων syhn9ix
επιλογές

 

επιλογές χειμερινού εξαμήνου

Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις o6estks
Αναλογιστικά Μαθηματικά link
Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς aow9aaj
Έισαγωγή στην Ασφάλιση link
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων q70l41i
Θεωρία Μικροδομής Αγορών 9mgn2qp
Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 4cmdgar
Νευροχρηματοοικονομική 4q2ca52
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική gkic0qg
Τραπεζική Μικροοικονομική q11hiwo
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία zl75u39