Ανακοίνωση για Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

20-10-20 web.xrh 0 comment

Δείτε στο αρχείο .pdf την Ανακοίνωση για Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

Επίσης δείτε στο αρχείο .pdf τις Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης.