ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ι”

10-11-20 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

 

   Πειραιάς 10.11.2020

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι» από τον κ. Γ. Σπαή. Συγκεκριμένα:

 

 

1ο Φροντιστηριακό Μάθημα
 

Σάββατο 28.11.2020

10.00-11.30                               εξ αποστάσεως μέσω MS Teams
2ο Φροντιστηριακό Μάθημα
 

Σάββατο 5.12.2020

10.00-11.30                               εξ αποστάσεως μέσω MS Teams
3ο Φροντιστηριακό Μάθημα
 

Σάββατο 12.12.2020

10.00-11.30                               εξ αποστάσεως μέσω MS Teams
4ο Φροντιστηριακό Μάθημα
 

Σάββατο 16.1.2021

10.00-11.30                               εξ αποστάσεως μέσω MS Teams

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ