ΠΜΣ Χρημ & Επενδύσεις, Αναβολή μαθήματος “Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Εφαρμογές”

20-11-20 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

 

          Πειραιάς 20.11.2020

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και  Επενδύσεις» ότι το Σάββατο 21.11.2020 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Εφαρμογές».

Για την αναπλήρωσή του θα ενημερωθείτε σε επόμενη ανακοίνωση.

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ